با عرض پوزش در حال بروز رسانی و ارتقاع عملکرد و ظاهر وبسایت میباشم در این حال ممکن است در عملکرد وبسایت مشکلاتی باشد . از صبوری شما سپاسگذاریم

 دریک نگاه

ما با ترجمه کتب و مقالات بروز بین المللی که از غنی ترین و پرفروش ترین کتب و مقالات معتبر آمریکا و اروپا می باشند سعی بر جبران خلاء منابع و آموزش استاندارد برای هموطنان عزیز داریم.

4.6 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (5 Votes)

اهميت استراتژی خروج از معامله - قسمت چهارم

نویسنده : لنس بگز

مترجم : طه صادقی

گردآوری : احمدرضا جبل عاملی

ناشر :price-action.ir

مطالعه قسمت سوم

باور شماره 5 - يک دفاع مناسب بهتر از حمله ای خوب است.

هدف شما كسب اطمينان از اين موضوع باید باشد كه بازار نتواند شما را از بازی بيرون كند. شما بايد، پيش از هرچيز ديگری، در اين باره كسب اطمينان كنيد که برای روزهای بعدی سرمايه ای برای معامله خواهيد داشت.

پنج نتيجه احتمالی به شرح ذيل از هر معامله ای ممكن است حاصل شود:

  • سود بزرگ

  • سود كوچک

  • سر به سر شدن

  • ضرر كوچک

  • ضرر بزرگ

" عدم قطعيت " طبيعت بازار است. مهم نيست تحليل شما چقدر مطمئن است، شما هنوز هم با احتمالات سر و كار داريد، و هنوز هم با ضرر روبرو خواهيد شد.

بعنوان يک معامله گر، چه چيزی را می توانيد كنترل كنيد؟

شما كنترل محدودی روی سودهای خود داريد. بله، اگر بازار حركت سودآوری عرضه كند استراتژی خروج شما هست که ميزان كسب سودتان را تعيين می كند، هرچند شما نمی توانيد اندازه حركتی را كه بازار به شما عرضه می كند را كنترل كنيد. شما مجبور به پذيرش هرآنچه كه بازار عرضه می كند هستيد، و فقط سعی كنيد سهم خود را از اين حركت بدست آوريد. شما كنترل محدودی بر روی سودهای كسب شده داريد. با اينحال در كل، اينكه چقدر ضرر كنيد در كنترل شما می باشد. اگر در نهايت ضرر بزرگی كرده باشيد، بدليل آن است كه در ازای ضرر كوچكتری از بازار خارج نشده ايد.

ضرر هاي بزرگتر آن چيزی هستند كه می توانند شما را از بازی بيرون بياندازند. اگر اطمينان حاصل كنيد كه هرگز از ضرر بزرگتری رنج نمی بريد، پس سودهای كوچك بسيار، ضررهای كوچك بسيار، معاملات سر به سر شده بسيار و برخی معاملات با سود زياد كسب خواهيد كرد، اما شما نبايد هرگز ضرر بزرگی كنيد، و در نتيجه احتمال نجات يافتن برای معامله در روز ديگری را افزايش خواهيد داد. ما ريسک را كنترل می كنيم تا اطمينان حاصل كنيم كه زيان های بزرگی به ما نمی رسد.

باور شماره 6 - شيوه های مختلف خروج نتايج بهتری را در شرايط مختلف بازار ايجاد می كنند.

در بازاری با روند خنثی و متلاطم، كسب سود در اهداف قيمتی از پيش تعيين شده عموما در طول زمان نتايج بهتری نسبت به تريل كردن حد ضرر ايجاد مي كند.

در بازاری با پایبندی به روند یعنی آنچه من آن را جريان خوب می نامم، تريل كردن حد ضرر عموما در طول زمان نتايجی بهتر از قرار دادن حد سود ايجاد می كند.

فعلا تا اينجای كار كاملا واضح است! من نيز بر اين باورم كه در بازار روند دار، كه در روندهايی با حركات قيمتِ بسيار پرنوسان و متلاطم نيز كسب سود در اهداف قيمتی از پيش تعيين شده در هر سوينگ عموما در طول زمان نتايجی بهتر از تريل كردن حد ضرر ايجاد می كنند.

پس، بازار شما چطور حركت می كند؟ اين بايد بر روی شيوه معامله گری و مديريت خروج از معامله شما تاثير بگذارد. و آيا اين موضوع هنوز مناسب نيازمنديهای روانشناسی شما كه پيش از اين درباره اش بحث كرديم می باشد؟

باور شماره 7 - قراردادن حد ضرر شامل ايجاد تعادلی بين درصد برد و نسبت متوسط سود به متوسط ضرر است.

ما وقتی درباره روانشناسی بحث كرديم شاهد اين موضوع بوديم.

وقتي ما مديريت حد ضرر را بكار می بريم تا تلاشی باشد برای افزايش درصد برد، اغلب اوقات از طريق ميانگين سودهای كوچكتر يا ميانگين ضررهای بزرگتر، به قيمت ايجاد نسبت سود/ضرر كوچكتری تمام می شود.

برای مثال، بازتر كردن حد ضرر اوليه، با دادن فضای بيشتر به حركت قيمت در سود بدون خارج شدن از معامله، درصد معاملات برنده شما را افزايش خواهد داد، اما اين به قيمت ايجاد متوسط ضررهای بزرگتر در آن معاملاتی كه با ضرر خارج می شويد خواهد گشت.

و وقتی ما در تلاش برای افزايش نسبت متوسط سود/ضرر خودمان مديريت حد ضرر بكار می بريم، اغلب اوقات به قيمت کمتر شدن درصد معاملات برنده تمام می شود.

برای مثال، تنگ كردن حد ضرر اوليه نتيجه اش كوچكتر شدن زيان معاملاتتان، و احتمالا افزايش نسبت ميانگين سود/زيان خواهد شد. هرچند، درصد برد شما نيز كاهش خواهد يافت، و بسادگی دليلش اين است كه اكنون دفعات بيشتری با ضرر از معاملاتتان بيرون انداخته خواهيد شد.

همين وضعيت در هنگام لحاظ كردن اهداف قيمتی نيز اعمال می شود. دادن توصيه معاملاتی برای مردم رايج تر بنظر می رسد، كه شما بايد حد ضرر خود را قرار دهيد و سپس حد سودتان را دو برابر يا سه برابر حد ضرر ( ريسك ) بگذاريد. نظير اين با افزايش اندازه ميانگين بردهايتان تا 2 يا 3 برابر اندازه ميانگين ضرر خودتان، شما بطور خودكار متحمل كاهشی در درصد برد خواهيد شد. شما نمی توانيد جلوی اين اتفاق را بگيريد.

پس اين موضوع ما را به موضوع روانشناسی باز می گرداند. با چه چيزی راحت تر هستيد، درصد كوچكی از معاملات برنده، اما سودهای بزرگتر، يا درصد بزرگی از معاملات برنده، و شاد بودن با بردهايی كوچكتر در هر نوبت؟

مي دانم! شما خواهان درصد بزرگی از معاملات برنده هستيد كه هر كدام از معاملات بزرگ باشند. به رويا پردازی خود ادامه دهيد - اين اتفاق به واقعيت نمی پيوندد.

باور شماره 8 - قرارگيری حد ضرر اوليه بايد در نقطه ای باشد كه گويای اشتباه بودن تحليل يا زمان بندی شما باشد.

تا آنجايي كه می توانيد حد ضرر معامله تان را تنگ در نظر بگيريد، اما مطمئن شويد اين حد ضررها از نوسانات بی مورد بازار دور هستند. اگر تحليل و زمان بندی شما درست بوده باشد، قيمت هرگز نبايد به حد ضرر برسد.

پس، حد ضررها را بر اساس حركت قيمت قرار دهيد، نه صرفا بر اساس اينكه تمايل داريد چند دلار از دست بدهيد. اگر حركت قيمت نيازمند ريسك كردن سرمايه بسيار زيادی باشد، پس حجم معامله تان را پايين بياوريد تا متعاقبا ريسك معامله را كاهش دهيد، يا تنها كاری كه می كنيد صرف نظر كردن از ورود به اين معامله است.

باور شماره 9 - وقتی فرصت كسب سود از بين رفت، از معامله خارج شو.

نيازی نيست در معامله بمانيد تا زمانی كه با زيان از بازار بيرون انداخته شويد. هيچكس شما را مجبور به ماندن در بازار نمی كند. به عبارت ساده، اگر پس از ورودتان قيمت آنطور كه شما انتظار داريد حركت نمی كند، پس از بازار خارج شويد. اگر ستاپ يا تريگر ديگری اتفاق بيافتد هميشه مي توانيد دوباره بعدا به بازار بازگرديد.

در حقيقت اين راهی عالی برای افزايش نسبت ميانگين سود به ميانگين ضرر است، نه با افزايش اندازه ميانگين سودتان، بلكه با كاهش اندازه ميانگين ضررتان.

بسياری از افراد وارد معاملاتی نمی شوند كه نسبتی كمتر از 2:1 را پيشنها كنند. من هر زمانی نسبت 1:1 را می پذيرم، زيرا هدف من اجازه ندادن به معامله برای برخورد به حد ضرر است. اگر قيمت نشان دهد كه موقعيت از بين رفته است، از معامله خارج می شوم. بنابراين ميانگين ضرر من كمتر از 1 خواهد بود.

پس، بياييد استراحت كوچكی كرده تا شما اين موضوع را بخوبی درك كنيد، و در بخش 4 مرور روش من در مديريت حد ضرر معاملات روزانه ادامه داده، و سپس به برخی توصيه های عالی از معامله گران و مربيانی كه نقش محوری در شكل دادن به باورهای من در خروج از معامله داشته اند نگاهی خواهيم انداخت.

مطالعه قسمت پنجم

telegram share

کارگزاری فارابی

جایزه پرایس اکشن

photo 2017 01 31 17 11 41

آموزش پرایس اکشن

بهترین بروکر 1

تلگرام رسمي